xưởng cán thép

Nghệ An: Xưởng cán thép xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường
Moitruong.net.vn – Công an huyện Diễn Châu phát hiện cơ sở sản xuất, kinh doanh cán thép Định Hình đóng huyện Diễn Châu xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra môi trường.