ý thức tham gia giao thông

Xử phạt nặng để hạn chế vi phạm giao thông
Moitruong.net.vn – Cần áp dụng mức xử phạt nặng đối với những người trường hợp vi phạm giao thông để răn đe chống tái phạm, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.