24 hồ chứa thủy điện, thủy lợi đang vận hành xả qua tràn

(Moitruong.net.vn) – Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương, tính đến 7h00 ngày 14/12, trong số 148 hồ cập nhật thông tin, có 19 hồ xả qua tràn; 5 hồ chứa thủy lợi có cửa van đang vận hành xả lũ.

Thủy điện xả qua tràn – Ảnh minh họa

19 hồ chứa thủy điện đang xả qua tràn

Theo đó, trong 148 hồ cập nhật thông tin, có 19 hồ xả qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Duyên Hải miền Trung, Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Bắc Bộ giảm, các hồ vận hành bình thường.

Tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (25 hồ): Có 09 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Vĩnh Sơn C: 11/6; Vĩnh Sơn B: 31/29; Vĩnh Sơn A: 15/27; Ka Nak: 30/52; An Khê: 30/78; Sông Hinh: 100/104; Sông Ba Hạ: 100/512; Đak Mi 4a: 28/143; Đakđrinh: 29/84Có 02 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Giang 2: 20/20; La Hiêng 2: 39/60.

Khu vực Tây Nguyên (53 hồ): Có 04 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kuốp: 145/441; Srepok 3: 107/544; Srepok 4: 34/523; Hòa Phú: 48/468; Có 03 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây H’linh 1: 322/542; ĐăkSrông 3A: 100/225; ĐăkSrông 3B: 110/240.

Khu vực Bắc Trung Bộ (15 hồ): Hồ Chi Khê vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn do chưa chạy máy phát điện, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 111/111

Tại khu vực Bắc Bộ và Đông Nam Bộ các hồ chứa vận hành bình thường.

5 hồ chứa thủy lợi vận hành xả lũ

Theo báo cáo ngày 13/12/2017 của Vụ An toàn đập (Tổng cục Thủy lợi), tình hình hồ chứa thủy lợi như sau:

Khu vực Bắc Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 01 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Thừa Thiên Huế: hồ Tả Trạch 80 m3/s);

Khu vực Nam Trung Bộ: các hồ chứa có cửa van đạt bình quân 80-95% dung tích thiết kế, hồ chứa có tràn tự do cơ bản đã tích đầy hoặc xấp xỉ đầy nước. Có 04 hồ có cửa van đang vận hành xả lũ (Quảng Nam: hồ Phú Ninh 120 m3/s; Quảng Ngãi: hồ Nước Trong 40 m3/s; Bình Định: hồ Định Bình 175 m3/s, hồ Núi Một 20 m3/s);

Khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ: Hầu hết các hồ chứa đã đầy nước hoặc xấp xỉ đầy nước.

Thiên Bình