ngày Quốc khánh 2-9

Gần 33.000 lượt người vào Lăng viếng Bác trong ngày Quốc khánh 2/9
Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong ngày Quốc khánh 2/9, đơn vị đã đón tiếp, phục vụ tận tình, chu đáo 32.768 lượt người vào Lăng viếng Bác, trong đó có 635 lượt khách nước ngoài.