TẠP CHÍ MÔI TRƯỜNG VÀ CUỘC SỐNG

Sắp diễn ra Diễn đàn: "Điện gió và mục tiêu Net Zero năm 2050"
Sáng ngày 26/5, tại Hà Nội, Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam cùng Tạp chí Môi trường và Cuộc sống sẽ tổ chức Diễn đàn: "Điện gió và mục tiêu Net Zero năm 2050".