ASEAN

Vì một ASEAN quản lý rừng bền vững
Trong ngày 6 - 7/6, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đại diện nước chủ nhà tổ chức Hội nghị Tổ công tác ASEAN lần thứ 19 về quản lý rừng.