Bắc Giang

Bắc Giang tăng cường thu gom, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định số 1083/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn đến năm 2030.