Bắc Giang

Bắc Giang: Xử phạt hơn 400 triệu đồng đối với Công ty Sơn Thạch và đình chỉ hoạt động 12 tháng vì vi phạm Luật Bảo vệ môi trường
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành văn bản quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Sơn Thạch với tổng số tiền 440 triệu đồng.