bài toán môi trường

Thanh Hóa: Bài toán môi trường chợ Sim đến bao giờ mới có lời giải?
Được xây dựng từ vài năm nay và đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng chợ Sim xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) đã đưa vào hoạt động, phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến môi trường, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các tiểu thương kinh doanh trong chợ cũng như môi trường sống của những hộ dân  trong khu vực.