Bản Tàn

Nhật Bản tận dụng khai thác năng lượng từ siêu bão
Moitruong.net.vn – Trung tâm Khoa học và công nghệ nghiên cứu về bão của Nhật Bản vừa công bố dự án “Typoonshot” để hạn chế các mối đe dọa và sử dụng năng lượng do bão tạo ra nhằm giảm phát thải khí carbon.