Bảo đảm đủ nguồn cung xăng E5 và xăng khoáng RON 95

(Moitruong.net.vn) – Ngày 26/7, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn yêu cầu sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

1-lit-xang-ganh-8.000d-thue-moi-truong-dbqh-hoi-kho_20641539

Bảo đảm đủ nguồn cung xăng E5 và xăng khoáng RON 95

Cụ thể, thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống và Đề án Phát triển nhiên liệu sinh học; ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Thông báo số 255/TB-VPCP ngày 6/6/2017 của Văn phòng Chính phủ, theo đó, kể từ ngày 1/1/2018 chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95.

Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đã được UBND thành phố giao tại Văn bản số 7108/UBND-KT ngày 14/12/2016 về việc thực hiện lộ trình sản xuất, kinh doanh xăng E5 trên địa bàn thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 và xăng khoáng RON 95.

Các doanh nghiệp: Công ty Xăng dầu khu vực I, Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình, Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội, Tổng Công ty Xăng dầu quân đội… đẩy mạnh hoạt động sản xuất, nâng công suất các trạm trộn xăng E5 đảm bảo nguồn cung ứng xăng E5 cho thị trường Hà Nội kể từ ngày 1/1/2018.

Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố tập trung, khẩn trương cải tạo, sửa chữa cửa hàng; chuẩn bị đầy đủ về cơ sở hạ tầng vật chất, kỹ thuật; đảm bảo từ ngày 1/1/2018 chỉ kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có) gửi về Sở Công Thương trước ngày 15/8/2017 để tổng hợp, báo cáo cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Công Thương, Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng E5 trình UBND thành phố xem xét trong tháng 9/2017.

Việt Hoàng