bảo hộ công dân

Ưu tiên cao nhất cho công tác bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine
Moitruong.net.vn – Chiều 6/3, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nghe Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng báo cáo về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại Ukraine.