bão số 3

Hải Phòng: Khẩn trương xử lý sạt lở đất, đá ảnh hưởng đến khu dân cư ở Đồ Sơn
Hải Phòng đang khẩn trương lên phương án, xử lý tình trạng này để ổn định đời sống nhân dân tại một số khu vực núi của quận Đồ Sơn do ảnh hưởng của bão số 3.