bão số 6

Bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa dông mạnh
Tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn), khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh.