bão và áp thấp nhiệt đới

Từ nay đến hết năm 2023, khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão
Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 02-03 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 01-02 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.