bảo vệ cây ăn quả

Cần Thơ: Chủ động giải pháp bảo vệ cây ăn quả trong mùa mưa lũ
Cần Thơ khuyến cáo nông dân cần quan tâm thực hiện các giải pháp nhằm chủ động chăm sóc và bảo vệ vườn cây để phòng tránh các thiệt hại do mưa lũ.