bảo vệ đại dương

Liên hợp quốc kêu gọi đầu tư để bảo vệ đại dương
Ngày 10/4, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường đầu tư vào nghiên cứu khoa học để bảo vệ các đại dương trên thế giới vốn đang phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa do tình trạng ô nhiễm và sự nóng lên toàn cầu.