bảo vệ môi trường thành phố

Hậu Giang: Hội Nông dân triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh
Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.