Hậu Giang: Hội Nông dân triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh

Ngọc Minh|20/07/2022 20:00

Thông tin từ Hội Nông dân tỉnh Hậu Giang cho biết, thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh đã ban hành, triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đến cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh.

hau.jpg
Hội viên Hội Nông dân thường xuyên gom những vỏ chai lọ sau khi sử dụng cho vào bọc ni lông để đưa ra điểm tập kết.

Cụ thể, Hội Nông dân tỉnh đã thông qua các buổi họp, sinh hoạt định kỳ của chi, tổ hội ở ấp, khu vực, hội nông dân các cấp tuyên truyền về các nội dung của đề án, chính sách pháp luật về môi trường. Vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường trong sinh hoạt, sản xuất, giữ gìn cảnh quan xanh - sạch - đẹp, với sự tham gia của 76.239 lượt cán bộ, hội viên. Đồng thời, các cấp hội trong tỉnh còn tuyên truyền thông qua bản tin Hội Nông dân về nội dung trong đề án Hậu Giang xanh như bảo vệ môi trường ở nơi công cộng và trong cộng đồng, xử lý chất thải trong chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, trong thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, hội nông dân các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng các mô hình về bảo vệ môi trường như mô hình thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật: Thành lập được 5 tổ thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với 73 thành viên, nâng tổng số đến nay có 438 tổ với 3.216 thành viên. Qua đó nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân trong các hoạt động bảo vệ môi trường, khắc phục ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, sống hài hòa và thân thiện với môi trường, từng bước chuyển biến hành vi của cán bộ, hội viên nông dân về các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cùng với đó, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các Hội Nông dân thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường tham gia thí điểm mô hình phân loại, thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt theo kế hoạch triển khai thực hiện đề án Hậu Giang xanh. Kết quả đến nay Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vị Thanh đã chọn 600 hộ để thí điểm mô hình. Thông qua công tác tuyên truyền và thực hiện các mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động cụ thể về bảo vệ môi trường của cán bộ, hội viên nông dân.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang: Hội Nông dân triển khai kế hoạch thực hiện đề án Hậu Giang xanh