Bến Tre

Hỗ trợ 1.200m3 nước ngọt cứu hạn cho người dân Bến Tre
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã sử dụng 2 xà lan chở 1.200 khối nước ngọt sinh hoạt hỗ trợ bà con nhân dân các xã: Long Hòa, Long Định, Châu Hưng, Phú Thuận, Tam Hiệp (huyện Bình Đại).