Bí thư Trung ương Đảng

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
Ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.