Bình Dương

Các thảm họa tự nhiên gây thiệt hại kinh tế 65 tỷ USD cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương
Aon - Công ty tư vấn quản lý dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới ước tính, thiên tai đã gây thiệt hại kinh tế cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương lên tới 65 tỷ USD trong năm 2023, chủ yếu do lũ lụt ở Trung Quốc và hạn hán ở Ấn Độ.