Bình Dương

Hòa Bình: Xử lý xong 5.000 tấn rác trên đường Trương Hán Siêu
Sau khi xử lý khoảng 5.000 tấn rác trên đường Trương Hán Siêu (TP Hòa Bình), cảnh quan nơi đây đã trở lại nguyên trạng sạch đẹp, không còn cảnh ô nhiễm kéo dài.