Bộ GD&ĐT yêu cầu trước ngày 15/2/2020 phải công bố giá sách giáo khoa lớp 1

Moitruong.net.vn

– Bộ GD&ĐT đề nghị các nhà xuất bản khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn sách giáo khoa lớp 1 đạt tiểu chuẩn trước ngày 15/2/2020.

Trong công văn gửi các nhà xuất bản có sách giáo khoa mới được phê duyệt hồi tháng 11/2019, Bộ GĐ&ĐT yêu cầu sớm cung cấp thông tin cho các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bộ GD&ĐT chỉ đạo, phương án triển khai cung cấp SGK lớp 1 đến các địa phương của các nhà xuất bản cần được thực hiện khẩn trương và báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/01/2020.

Bộ Giáo dục – Đào tạo yêu cầu giá sách giáo khoa lớp 1 phải được công bố trước 15.2.2020. Ảnh Xuân Hoa

Đồng thời, khẩn trương thực hiện các thủ tục để kịp thời công bố giá của mỗi cuốn SGK lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt để các cơ sở giáo dục phổ thông, các địa phương có thông tin đầy đủ khi tổ chức lựa chọn sách. Việc công bố giá SGK lớp 1 phải được hoàn thành trước ngày 15/02/2020.

Thông tin về giá sách sẽ giúp cơ sở giáo dục phổ thông, giáo viên, phụ huynh tiếp cận thông tin về sách nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả và đầy đủ môn học để thực hiện việc lựa chọn.

Bên cạnh đó, các sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực, có hình thức phù hợp cung cấp sách giáo khoa kịp thời, đầy đủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông, để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng theo quy định của pháp luật.

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Sở Giáo dục – Đào tạo cũng như các nhà xuất bản, các trường cần kịp thời báo cáo về Bộ để có biện pháp giải quyết.

Mai Anh (t/h)