Bộ GD - ĐT

Các trường phải loại bỏ phương thức tuyển sinh không hiệu quả trong năm 2023
Ngày 30/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức họp giao ban quý IV về tuyển sinh và đào tạo năm 2022 khối đại học (ĐH) và cao đẳng sư phạm.