Bỏ sổ hộ khẩu

Những chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần qua
Tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Triển khai các giải pháp Tháo gỡ khó khăn về thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT; Triển khai các giải pháp bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế; Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế trong bệnh viện; chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy; tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh bất động sản;...là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 27/2 - 4/3/2023.