Bộ Tài chính đề xuất phương án giảm giá nước sạch

Moitruong.net.vn

– Bộ Tài chính đã đề xuất giảm khung giá nước sạch ở khu vực đô thị tối thiểu 3.000 đồng/m3 thay vì giá 3.500 đồng/m3 như mức giá hiện tại.

Theo dự thảo, khung giá nước sạch sinh hoạt áp dụng cho bán buôn và bán lẻ nước sạch được quy định theo 3 nhóm khác so với cách chia 3 nhóm theo thông tư hiện hành, với 3 khung giá tương ứng đều thấp hơn so với thông tư hiện hành.

Cụ thể, hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực đô thị và khu công nghiệp có giá tối thiểu là 3.000 đồng/m3 và giá tối đa là 18.000 đồng/m3; Hệ thống cấp nước tập trung hoàn chỉnh khu vực nông thôn có giá tối thiểu là 2.000 đồng/m3 và giá tối đa là 11.000 đồng/m3; Hệ thống công trình cấp nước phi tập trung, công trình cấp nước nhỏ lẻ, công trình cấp nước tự chảy có giá tối thiểu là 500 đồng/m3 và giá tối đa là 7.000 đồng/m3.

Giá bán nước sạch được xem xét điều chỉnh tối đa một lần một năm

Dự thảo cũng nêu rõ giá bán nước sạch được xem xét điều chỉnh tối đa một lần một năm khi các yếu tố chi phí biến động ảnh hưởng đến phương án giá nước. Riêng với đơn vị chỉ cấp nước cho mục đích khác ngoài sinh hoạt, mức giá điều chỉnh trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng sử dụng nước.

Hàng năm, sau khi chốt số liệu sản xuất, kinh doanh nước sạch, đơn vị cấp nước căn cứ báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh trong năm để xem xét, chủ động đề xuất điều chỉnh giá cho năm tiếp theo.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 88 của Bộ Tài chính, khung giá nước tiêu thụ nước sạch sinh hoạt được quy định gồm 3 loại. Đô thị đặc biệt, đô thị loại 1 giá nước tối tiểu là 3.500 đồng/m3 và giá tối đa 18.000 đồng/m3. Đô thị loại 2, 3, 4 và 5, giá nước tối tiểu là 3.000 đồng/m3 và giá tối đa là 15.000 đồng/m3. Nước sạch khu vực nông thôn giá nước tối tiểu là 2.000 đồng/m3 và giá tối đa là 11.000 đồng/m3. Từ đó, UBND tỉnh ban hành biểu giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt áp dụng chung cho từng nhóm.

Trước đó, sau sự cố nước sạch sông Đà nhiễm dầu thải cũng như những tranh cãi xung quanh giá bán nước sạch sông Đuống, nhiều chuyên gia cho rằng, giá nước sạch có thể cao, thậm chí tính theo giá nước ở châu Âu, nhưng vấn đề quan trọng nhất phải là sự minh bạch. Cùng với đó là chất lượng nước, áp lực truyền nước phải đảm bảo, chất lượng dịch vụ phải liên tục 24/24 giờ…

Ngọc Anh