Bộ Tài chính

Gía xăng tiếp tục tăng, lên mức trên 23.000 đồng/lít
Trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 RON 92 tăng 840 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 1.110 đồng/lít.