Bộ tiêu chí đánh giá

Hà Nội ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chung cư cũ
Ngày 21/6, Sở Xây dựng Hà Nội ban hành Quyết định số 331/QĐ-SXD về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá kết quả kiểm định chất lượng hiện trạng các chung cư cũ trên địa bàn thành phố.