Triển khai Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp

The0 mard|05/10/2017 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020

(Moitruong.net.vn) – Ngày 4/10, Vụ Kế hoạch (Bộ NN&PTNT) tổ chức Hội nghị Triển khai Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020 cho các đơn vị thuộc Bộ.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 678/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá về cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020.

Bộ Tiêu chí bao gồm 15 tiêu chí với 3 nhóm nội dung: Thứ nhất, về thúc đẩy tăng trưởng; thứ hai, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống cho dân cư nông thôn; thứ ba, khắc phục những bất lợi của điều kiện tự nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Ba nhóm này phản ánh đúng thực chất của 3 trụ cột trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển bền vững là: kinh tế, xã hội và môi trường.

Cũng tại Quyết định 678, Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức, thực hiện và hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. “Đây sẽ là cơ sở tính toán để giám sát, đánh giá kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu. Sau này việc sơ kết, tổng kết tái cơ cấu, các đơn vị thuộc Bộ, các địa phương sẽ phải tính toán theo bộ chỉ số này, giống như bộ tiêu chí về nông thôn mới” – bà Hồng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các cán bộ được cử đến từ các đơn vị thuộc Bộ đã được nghe ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn báo cáo đánh giá về 4 năm thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và dự thảo tài liệu hướng dẫn sơ bộ Bộ Tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Các đại biểu đã thảo luận về khái niệm, cách tính, phương pháp thu thập số liệu của các tiêu chí để hoàn thiện và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

The0 mard


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Triển khai Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp