Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông

Ông Phạm Anh Tuấn được bầu giữ chức Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng vừa trao quyết định điều động Tổng biên tập báo VietNamNet Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại.