cá chết hồ Tây

Xác định nguyên nhân cá chết tại Hồ Tây
Đoàn kiểm tra liên ngành đã xác định một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng cá chết tại hồ Tây thời gian vừa qua.