cá nhân kêu gọi từ thiện

Góc nhìn tuần qua: Hạn chế hậu quả thiên tai, đảm bảo phòng chống dịch
Moitruong.net.vn – Công tác phòng chống thiên tai chưa bao giờ khó khăn như hiện nay khi phải đối diện với hoàn cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho đời sống dân sinh và hoạt động sản xuất, đòi hỏi phải có các kế hoạch phòng chống thiên tai cụ thể trong tình hình dịch bệnh.