Cấm lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu phí ngoài quy định

(Moitruong.net.vn) – TP. Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo các trường tuyệt đối không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định năm học 2018 – 2019.

Sở GD&ĐT Hà Nội chỉ đạo tuyệt đối cấm lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản ngoài quy định

Công văn số 3464/UBND-KGVX về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2018 – 2019 của UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, Sở LĐ-TB-XH, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP. hà Nội tuyệt đối cấm các trường học lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản thu ngoài quy định

Cụ thể, Thông tư số 55/2011/TT-Bộ GD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ GD&ĐT nêu rõ, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường và trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục cùng với đó sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh và Xử lý nghiêm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng lạm thu.

Cùng với đó, thành phố cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn và xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn đã để xảy ra tình trạng lạm thu.

Thu Hà (T/h)