UBND TP Hà Nội

Hoài Đức (Hà Nội): Cần kiểm tra, xử lý xưởng giặt là hoạt động trên đất nông nghiệp, không hồ sơ pháp lý về môi trường
Xưởng giặt là công nghiệp của ông Đinh Bảo Thắng tại thôn Ba Lương, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội hoạt động trên đất nông nghiệp, không hồ sơ pháp lý về môi trường nhưng đến nay UBND xã vẫn đang trong quá trình rà soát, phân loại để xử lý.