Cần Thơ

Nhiều dự án và khu công nghiệp tại Cần Thơ vi phạm nghiêm trọng về môi trường
UBND thành phố Cần Thơ vừa thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý môi trường trên địa bàn, qua đó chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót tại các dự án và khu công nghiệp (KCN).