cao nguyên kon hà nừng

[Infographic] Hai khu dự trữ sinh quyển thế giới: Núi Chúa và Cao nguyên Kon Hà Nừng
Moitruong.net.vn – Hai khu dự trữ sinh quyển Núi Chúa (tỉnh Ninh Thuận) và Cao nguyên Kon Hà Nừng (tỉnh Gia Lai) của Việt Nam đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.