cắt cỏ

Vạn Ninh (Khánh Hòa): Ra mắt mô hình điểm "Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường"
Vừa qua, UBMTTQ Việt Nam thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa ra mắt mô hình điểm “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”.