Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng – Thượng tướng Phan Văn Giang

Moitruong.net.vn

– Sáng 8/4, theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Quốc hội đã phê chuẩn Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sáng 8/4, Quốc hội đã phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ mới trong nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong đó, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã được miễn nhiệm trước đó.

Tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang

Thượng tướng Phan Văn Giang, sinh ngày 14/10/1960. Quê quán tại xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định), là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ông nhập ngũ vào tháng 8/1978. Khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thuộc Sư đoàn 346 và chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng trong cuộc chiến tranh biên giới vệ quốc cách đây hơn 40 năm. Năm 1979, ông chiến đấu ở điểm cao 893 bản Pát, thuộc xã Cao Chương, H.Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng.

Ông có trình độ Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Quá trình công tác của tân Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã trải qua nhiều chức vụ, đơn vị trong quân đội. Cụ thể:

Năm 2010, ông là Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 1.

Năm 2011, ông là Thiếu tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng.

Năm 2014, ông là Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1.

Từ tháng 1/2016, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Từ tháng 4/2016, ông là Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Từ tháng 5/2016, ông là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tháng 9/2017, ông được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thượng tướng.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Minh Châu