chất lượng không khí xấu

Điện Biên tạm dừng nhiều chuyến bay vì chất lượng không khí xấu
Do chất lượng không khí ở mức xấu nên nhiều chuyến bay đi/đến Điện Biên nhiều ngày qua không thể thực hiện được.