chất lượng

Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị Bộ NN&PTNT phải xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm tổ chức triển khai, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành của từng nhiệm vụ khi thực hiện Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao.