chắt thải rắn

Thanh Hóa: Toàn tỉnh có 97% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh
Theo kết quả Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch nông thôn năm 2022 vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa công bố, hiện toàn tỉnh có 97% số hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh.