Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình

Quảng Bình: 20.000 ha rừng ven biển được phục hồi và bảo vệ đến năm 2030
Moitruong.net.vn – Đề án này sẽ giúp Quảng Bình phát huy chức năng phòng hộ của rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm nhẹ thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học; Sử dụng rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân địa phương.