chiếu sáng công cộng

Quảng Nam tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng
Mùa hè năm 2023, nhiều hộ gia đình và các đơn vị điện chiếu sáng công cộng Quảng Nam đã tích cực, chủ động thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm điện theo phong trào tiết kiệm điện do Bộ Công thương phát động.