Chính phủ Hàn Quốc

Hàn Quốc chuyển hướng sang hệ thống phòng dịch COVID-19 thông thường
Moitruong.net.vn – Hàn Quốc đã quyết định dừng công thức “3T” áp dụng ban đầu (xét nghiệm, truy tìm và điều trị) sang áp dụng một hệ thống quản lý kiểm dịch và truy vết tiếp xúc đơn giản hơn nhiều.