chính sách an sinh - xã hội

TP HCM vận dụng chính sách đặc thù để xây nhà ở xã hội
TP.HCM sẽ triển khai hàng loạt chương trình để thực hiện hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.