chính sách đặc thù

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Quy hoạch không gian biển
Theo Thông cáo báo chí của Tổng Thư ký Quốc hội, dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 34 diễn ra từ ngày 11/6/2024 - 13/6/2024.