chợ Đông Ba

Thừa Thiên Huế: Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải tại các chợ trên địa bàn tỉnh
Theo thống kê, Thừa Thiên Huế hiện có 82,6% chợ chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải; 17,4% có hệ thống thu gom và thoát nước nhưng chưa đồng bộ, tức là chỉ có khả năng thoát nước thải, chưa được đầu tư hệ thống xử lý nước thải.