chống khai thác IUU

Hà Tĩnh không có tàu cá vi phạm IUU nhờ đa dạng các biện pháp phòng ngừa
Khẩn trương hoàn thành việc đăng ký, đăng kiểm, cấp giấy phép khai thác thủy sản, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định; tuyên truyền và tích cực điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm về phòng chống khai thác IUU theo quy định,…là những biện pháp mà tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện trong thời gian qua nên cho đến thời điểm này, Hà Tĩnh là địa phương chưa có tàu cá vi phạm IUU.