chữa cháy

Cà Mau:  Lên phương án chủ động ứng phó với hạn hán
UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định phê duyệt “Kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2022-2023”, chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế thấp nhất khả năng xảy ra cháy rừng.