chữa cháy rừng

Nghệ An: Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng
UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị và các chủ rừng tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.