Cơ quan Môi trường châu Âu

Hơn 250.000 người ở Châu Âu tử vong sớm vì ô nhiễm không khí
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nồng độ bụi mịn PM2.5 ở Châu Âu vượt giới hạn tối đa là nguyên nhân dẫn đến 253.000 ca tử vong sớm tại châu lục này.